UKTC Archive

Re: Carbon Sinks

Subject: Re: Carbon Sinks
From: Alistair Henderson
Date: Nov 23 2000 18:14:09
Check out www.co2.org 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
This e-mail message and any attachments are confidential and intended solely 
for the
use of the individual or organisation to whom it is addressed.  If you are 
not the
intended recipient and have received this e-mail in error, any use, 
dissemination,
forwarding, printing, or copying of it is strictly prohibited and you are 
requested to
contact the sender and delete the material from any computer.  Opinions, 
conclusions
and other information in this message that do not relate to the official 
business of
Wrexham County Borough Council shall be understood as neither given nor 
endorsed
by it.

Mae'r neges e-bost hon, ac unrhyw ffeil sydd ynghlwm wrthi, yn gyfrinachol ac 
fe'i
bwriedir ar gyfer yr unigolyn neu'r sefydliad y cyfeiriwyd hi ato. Os nad chi 
yw'r
derbynnydd priodol ond eich bod wedi derbyn y neges e-bost hon trwy 
gamgymeriad,
gwaherddir ei defnyddio, ei lledaenu, ei hanfon ymlaen, ei hargraffu a'i 
chopio a
gofynnir i chi gysylltu a'r sawl a'i hanfonodd a dileu'r deunydd o bob 
cyfrifiadur os
gwelwch yn dda.  Dealler nad yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn rhoi nac 
yn
cymeradwyo barn, casgliadau a gwybodaeth arall sydd yn y neges hon nad yw'n
ymwneud a'i fusnes swyddogol.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *


The UK Tree Care mailing list - http://uktc.oak-wood.co.uk/
To unsubscribe send mailto:unsubscribe-uktc@xxxxxxxxx.co.uk