UKTC Archive

Mattheck's punch test

Subject: Mattheck's punch test
From: Elton Watson
Date: Nov 30 2018 07:36:15
Morning all,
This looks pretty straightforward in a textbook but I am  wondering how 
effective it is in practice, anyone out there tried it, if so is it effective 
and any recommendations for a decent 16mm punch?

Thanks - Elton

Elton Watson  MICFor

Uwch Swyddog Coed / Senior Tree Officer

Gwelwch y dudalen coed ar ein gwefan- 
www.wrecsam.gov.uk/coed<http://www.wrecsam.gov.uk/coed>

Visit the tree page of our website - 
www.wrexham.gov.uk/trees<http://www.wrexham.gov.uk/trees>[Woodlands Gold resize1]

[Description: Description: Description: 
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/logo_circle.png][Description: 
Description: Description: cid:image001.png@01D12868.DFDFC8F0]  01978 XXXXXX
[Description: Description: Description: 
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/address.png]  Environment & Planning, 
Abbey Road South,
Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9PW
Amglchedd a Chynllunio, De Ffordd yr Abaty, Ystad Ddwydiannol Wrecsam, LL13 
9PW
[Description: Description: Description: 
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/web.png]   
wrexham.gov.uk<http://www.wrexham.gov.uk/> | 
wrecsam.gov.uk<http://www.wrecsam.gov.uk/>
[Description: Description: Description: 
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/twitter.png]   
twitter.com/wrexhamcbc<http://www.twitter.com/wrexhamcbc> | 
twitter.com/cbswrecsam<https://twitter.com/cbswrecsam>
[Description: Description: Description: 
http://www.wrexham.gov.uk/assets/png/facebook.png]  
facebook.com/wrexhamcouncil<http://www.facebook.com/wrexhamcouncil> | 
facebook.com/cyngorwrecsam<https://www.facebook.com/cyngorwrecsam>
[Iaith%20Gwaith%20Ebost2]<html><body>
Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i unrhyw ohebiaeth 
yn Gymraeg ac ni fydd hyn yn arwain at unrhyw oedi.
<br><br>
Ewch i weld - mi fedrwch chi dalu, rhoi gwybod, gwneud cais, dweud eich 
dweud, a dod o hyd i wybodaeth ar-lein yn www.wrecsam.gov.uk. Arbedwch bapur 
- meddyliwch cyn argraffu! 
<br><br>
Mae'r neges e-bost hon ac unrhyw atodiadau wedi eu bwriadu ar gyfer yr 
unigolyn neu?r sefydliad y?i cyfeirir atynt yn unig. Am yr amodau llawn 
yngl?n ? chynnwys a defnyddio?r neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau, 
cyfeiriwch at www.wrecsam.gov.uk/top_navigation/disclaimersw.htm
<br><br>
We welcome correspondence in Welsh. We will respond to any correspondence in 
Welsh and this will not lead to any delay.
<br><br>
Take a look - you can pay, report, request, have your say and find 
information online at www.wrexham.gov.uk. Save paper - think before you 
print! 
<br><br>
This e-mail message and any attachments are intended solely for the 
individual or organisation to whom it is addressed. For full conditions in 
relation to content and use of this e-mail message and any attachments, 
please refer to www.wrexham.gov.uk/top_navigation/disclaimers.htm
</body>
</html>
-- 
The UK Tree Care mailing list
To unsubscribe send mailto:uktc-unsubscribe@xxxxxx.tree-care.info

The UKTC is supported by Bosky Trees arboricultural consultancy
http://www.boskytrees.co.uk/

JPEG image

PNG image

PNG image

PNG image

PNG image

PNG image

PNG image

JPEG image